Archives / 2007 - AMK Hamry nad Sazavou - biketrial